Шкив ведомый 6000-0047

Шкив ведомый 6000-0047

Шкив ведомый 6000-0047

Схема узла

Перечень комплектующих

Позиция1
Позиция2
Позиция3
Позиция4
Позиция5
Позиция6
Позиция7
Позиция8
Позиция9
Позиция10
Позиция11
Позиция12
Позиция13
аннулирован и заменен на С40601500 с апреля 2013